מדרסים סנסומוטוריים

חדש במחקר: השפעת מדרסים סנסו-מוטוריים על פעילות שריר ה- Peroneus Longus

מדרסים פרופריוצפטיבים פועלים לפי הגישה הסנסו-מוטורית: גירוי תחושתי (Afferent) מוביל ללמידה במערכת העצבים המרכזית ושיפור ביצועים מוטוריים (מסר Efferent).
מחקר מ-08.2016, בדק את השפעת השימוש במדרסים עם אלמנט חיצוני (לטרלי) על פעילות השרירים: Tibialis Anterior ו- Peroneus Longus שנמדדה באמצעות EMG.
המחקר בוצע במעבדת תנועה ולקחו בו חלק 34 נבדקים בריאים. הנבדקים צדעו לאורך מסלול הליכה עם נעליים ניטרליות בהן הוכנסו המדרסים. פעם אחת בוצעה בדיקה עם מדרסים סנסו-מוטוריים בעלי נקודת לחץ לטרלית הממוקמת באזור מעבר גיד ה- Peroneus Longus ופעם נוספת נעשתה בדיקה עם מדרסים ללא נקודות לחץ לצורך בקרה.
נבדקה הפעילות השרירית של Tibialis Anterior ו- Peroneus Longus באמצעות surface electromyography.
המגע עם הקרקע תועד על ידי שימוש בשני סנסורים שמוקמו מתחת לסוליית הנעל.

תוצאות: בקרב 27 מתוך 34 הנבדקים נראתה פעילות שרירית גבוהה יותר של ה- Peroneus Longus בשלב ההעמסה על הרגל, ה-loading עם המדרס הסנסו-מוטורי והגיעה לשיאה ב-29.7% (4.5%±) משלב נשיאת המשקל (stance). הנתון הממוצע לכל 34 הנבדקים הצביע על פעילות שרירית גבוהה יותר באופן משמעותי כשהלכו עם המדרסים הסנסו-מוטוריים בהשוואה למדרסי הבקרה.
לא היתה השפעה על שריר ה- Tibialis Anteriorאשר לא מקבל גירוי על ידי מדרסים סנסו-מוטוריים.
בעקבות תוצאות המחקר, הסיקו החוקרים כי נקודות הלחץ שממוקמות על המדרסים הסנסו-מוטוריים השפיעו על המידע התחושתי שעובר למערכת העצבים המרכזית באופן שהגביר את הפעילות השרירית של ה- Peroneus Longusבתזמון הנכון, כלומר בזמן בו פעילות השריר נדרשת להליכה.

The influence of insoles with a peroneal pressure point on the electromyographic activity of tibialis anterior and peroneus longus during gait. Ludwig O, Kelm J and Fröhlich M; J Foot Ankle Res. 2016; 9(1): 33.

2018-10-18T21:01:30+03:00
Translate »